نحوه محاسبه نفقه فرزند

کارشناسی که مسئول رسیدگی به پرونده نفقه فرزند و تعیین آن است، معمولا مبلغ نفقه را با توجه به وضعیت اجتماعی و نیازهای فرزند مشخص می‌کند. کارشناس مکلف است با بررسی وضع زندگی خانوادگی فرزند و نیز بررسی مدارکی که از سوی مادر یا قیم او ارایه می‌شود، میزان هزینه‌های ...

توضیحات بیشتر »

فرزند تا چه زمانی مستحق دریافت نفقه است؟

در شرع و قانون سن معینی برای نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده است و عرفاً مادام که اولاد دارای شغل و درآمد مشخصی نباشند، پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد. یکی از نکاتی که در این زمینه در جامعه می‌توان مشاهده کرد، این است که تا زمانی که ...

توضیحات بیشتر »

نحوه محاسبه نفقه فرزند

بر اساس ماده ۱۹۹۹ قانون مدنی، پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه بر عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، ...

توضیحات بیشتر »

امکان مطالبه نفقه ایام گذشته توسط زن

زن می‌تواند نفقه ایام گذشته خود را نیز مطالبه کند؛ این در حالی است که در مورد فرزندان مشترک، الزام مرد به پرداخت نفقه از تاریخ تقدیم دادخواست امکان‌پذیر است؛ به این معنا که فرزندان نمی‌توانند مدعی عدم پرداخت نفقه در گذشته شوند. همچنین قانون، حقوقی را برای زنانی که ...

توضیحات بیشتر »

ضمانت اجرای خودداری مرد از پرداخت نفقه

دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد، اول ضمانت اجرای حقوقی که در این صورت، هرگاه با وجود تمکین زن، شوهر از پرداخت نفقـه خودداری کند، زن می‌تواند با طرح دعوی حقوقی، محکومیت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در این صورت، دادگاه ...

توضیحات بیشتر »

معاف نشدن مردان از پرداخت نفقه حتی درباره زنان شاغل

در صورتی که ادامه حضور زن در خانه مشترک، متضمن بیم بدنی، مالی یا شرافتی باشد، زن می‌تواند از دادگاه درخواست کند به او اجازه دهد در مکان امنی زندگی کند، در این صورت شوهر مکلف به پرداخت نفقه خواهد بود.نکته مهم در مورد نفقه این است که حتی در ...

توضیحات بیشتر »

نفقه

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها ...

توضیحات بیشتر »

نگاهداری و تربیت اطفال ( ۱ )

– مراجعه شود به : الف – قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ . ب – قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ . ج – قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ . د – قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست ...

توضیحات بیشتر »

طلاق رجعی

ماده ۱۱۴۸ – در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است . ( ۱ ) زیرنویس : ۱ – نظریه ۸۱۴۱/۷ – ۲۴/۱۲/۱۳۷۳ ا . ح . ق : زوج به طور یکجانبه و بدون حضور زوجه می تواند در دفتر طلاق حاضر شده و رجوع خود ...

توضیحات بیشتر »