خانه / وکیل چک در خراسان -مشهد

وکیل چک در خراسان -مشهد

وکیل چک برگشتی در مشهد

  رفع سوء اثر از چک های برگشتی بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی رفع سوء اثر از چک های برگشتی اشخاص و مشمول شدن نسبت به مرور زمان به صورت های زیر امکان پذیر است. 1-تامین موجودی:که صاحب حساب مبلغ لازم را در حساب خود واریز کرده وذینفع مبلغ ...

توضیحات بیشتر »

وکیل چک و سفته در مشهد

چک بهتر است یا سفته؟ به مقایسه بعضی از مهمترین موارد تفاوت این دو سند تجاری می پردازیم تا شما هنگام استفاده از این اسناد یا هنگام قبول آنها در معاملات خود ، با آگاهی بیشتر و دید روشن تری اقدام کنید. ۱- چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی ...

توضیحات بیشتر »

موارد کلیدی حقوقی به زبان ساده درباره چک

موارد کلیدی حقوقی به زبان ساده درباره چک : هر کس با علم به اینکه حساب بانکی اش بسته است مبادرت به صدورچک نماید عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود وبه حداکثر مجازات۲سال حبس محکوم خواهدشد این مجازات غیر قابل تعلیق است اما در جرائم مذکور در ...

توضیحات بیشتر »

وکیل چک و سفته در مشهد

چک بهتر است یا سفته؟ چک و سفته دو سند تجاری است که در روابط تجاری و شغلی مردم نقش مهمی دارد. تفاوت و مقایسه و فرق این دو سند همیشه مورد سوال است. ما در کانال حقوقی دادگستر برخی از مهم ترین و کاربردی ترین تفاوت های چک با ...

توضیحات بیشتر »

وکیل چک کیفری و حقوقی در مشهد

  تفاوت چک کیفری و چک حقوقی   قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم كيفري نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پيگرد كيفري نخواهد داشت. 1- در صورتی ...

توضیحات بیشتر »

وکیل چک در مشهد

  اگر صاحب چک فوت کند تکلیف چیست؟ هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده ...

توضیحات بیشتر »

وکیل چک در مشهد

  چک سفید امضا چیست؟ آیامی شود چک تضمین تخلیه را اجرا گذاشت؟   منظور از سفید امضاء بودن چک امضاء نداشتن چک نمی باشد. زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نمی باشد) بلکه حالتی را بیان می کند که چک امضاء دارد اما از ...

توضیحات بیشتر »

۵ نکته مهم در مورد چک بلامحل

  ۵ نکته مهم در مورد چک بلامحل   1- هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات 2سال حبس محکوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.   2- جرائم مذکور ...

توضیحات بیشتر »

برگشت چک درچه حالتی کیفری می شود؟

  برگشت چک درچه حالتی کیفری می شود؟   قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. وهر جرمی برایوقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یکاز حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل ، مشمول جرم كيفري نخواهد بود. ...

توضیحات بیشتر »

وکیل چک و سفته در مشهد

چک بهتر است یا سفته بسیاری از مردم می پرسند برای دریافت ضمانت کاری یا پرداخت وجه از بدهکار ، از وی چه وثیقه ای دریافت نماییم آیا چک بهتر می باشد یا سفته مضافاً به اینکه طی اصلاحیه که سال 82 به قانون چک زده شد ، کلیه چکهای ...

توضیحات بیشتر »