خانه / وکیل چک در خراسان -مشهد

وکیل چک در خراسان -مشهد

وکیل چک در مشهد

  چک سفید امضا چیست؟ آیامی شود چک تضمین تخلیه را اجرا گذاشت؟   منظور از سفید امضاء بودن چک امضاء نداشتن چک نمی باشد. زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نمی باشد) بلکه حالتی را بیان می کند که چک امضاء دارد اما از ...

توضیحات بیشتر »

۵ نکته مهم در مورد چک بلامحل

  ۵ نکته مهم در مورد چک بلامحل   1- هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات 2سال حبس محکوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.   2- جرائم مذکور ...

توضیحات بیشتر »

برگشت چک درچه حالتی کیفری می شود؟

  برگشت چک درچه حالتی کیفری می شود؟   قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. وهر جرمی برایوقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یکاز حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل ، مشمول جرم كيفري نخواهد بود. ...

توضیحات بیشتر »

وکیل چک و سفته در مشهد

چک بهتر است یا سفته بسیاری از مردم می پرسند برای دریافت ضمانت کاری یا پرداخت وجه از بدهکار ، از وی چه وثیقه ای دریافت نماییم آیا چک بهتر می باشد یا سفته مضافاً به اینکه طی اصلاحیه که سال 82 به قانون چک زده شد ، کلیه چکهای ...

توضیحات بیشتر »

 صدور چک حامل بهتر است یا در وجه شخص معین؟ (قسمت ۱)

 صدور چک حامل بهتر است یا در وجه شخص معین؟ (قسمت ۱)  بیشتر ما در هنگام دریافت چک، بر این باوریم که چک حامل، مطلوبیت دارد و دوست داریم یا حتی اصرار می ورزیم که چک حامل دریافت کنیم اما در سوی دیگر، از صدور چک حامل پرهیز می‌کنیم و ...

توضیحات بیشتر »

وکیل چک در مشهد

مسئولیت ظهر نویسان و ضامنان در چک چک مهمترین سند تجاری است و به صورت ظهر نویسی و قبض و اقباض در بازار به کاربرده می شود. لازم به ذکر است که دو سند تجاری دیگر یعنی سفته و برات کارآیی و به تبع آن ارزش چک را ندارند. آنچه ...

توضیحات بیشتر »

وکیل چک در مشهد

در صورت وجود هر کدام از موارد زیر می توان چک را برگشت زد: 1- نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن 2- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب 3- تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا ، اختلاف در مندرجات ...

توضیحات بیشتر »

یک سوال حقوقی ، یک نکته حقوقی 1

سؤال : در متن چکی قید شده  «بابت تضمین» و شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظهرنویسی به شخص ج منتقل می‌کند و شخص ج نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح می کند. الف ـ آیا چنین چکی واجد امتیازات و تضمینات اسناد تجاری ...

توضیحات بیشتر »

وکیل چک در مشهد

  چک، نوشته ای است که بموجب آن صادر کننده چک (شما) از بانک می خواهید وجه مندرج در چک را به شخصی پرداخت کند.  اجزاء (ارکان) چک عبارتند از: 1 –   کلمه چک باید روی آن نوشته شده باشد، 2 –   شماره سریال چک، 3 –   ...

توضیحات بیشتر »

وکیل چک برگشتی در مشهد

  «چك برگشتی» چه زمانی كیفری است و چه زمانی حقوقی؟ چک کیفری یا چک حقوقی، اصطلاحی حقوقی است که فقط در مورد چک های برگشتی (بلامحل) استفاده می شود و مربوط به نوع مسئولیت شخص صادرکننده چک است. اگر چک کیفری باشد، می توان علاوه بر اینکه وجه چک ...

توضیحات بیشتر »