خانه / وکیل حق حبس مهریه در خراسان – مشهد

وکیل حق حبس مهریه در خراسان – مشهد

وکیل حق حبس و مهریه در مشهد

حق حبس زوجه و شرایط استفاده از آن   بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. این امکان امتناع ...

توضیحات بیشتر »

حق حبس چیست؟

حق حبس چیست؟ در صورتى که مهر عندالمطالبه باشد (حال باشد) و اجل و مدتى براى آن معلوم نشده باشد، زن به مجرد عقد ، مالک مهر مى شود و مى تواند آن را از همسر خود مطالبه کند در صورت امتناع شوهر از پرداخت مهریه ، زن مى تواند ...

توضیحات بیشتر »

وکیل حق حبس و مهریه در مشهد

   مطالبه نفقه و مهریه و استفاده از حق حبس از سوی زن  اگر زوجه پس از وقوع عقد تمکین خود را مشروط به اخذ تمام مهریه کند، در این صورت تا زمانی که تمام مهریه به او پرداخت نشده باشد مستحق نفقه هم هست. این حق که به آن ...

توضیحات بیشتر »

وکیل مهریه و حق حبس در مشهد

حق حبس زوجه و شرایط استفاده از آن   بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. این امکان امتناع ...

توضیحات بیشتر »

وکیل حق حبس و مهریه در مشهد

  شرایط اعمال حق حبس مهریه باید حال باشد. برابر ماده 1083 قانون مدنی مهر می‌تواند كلا یا جزئاً حال یا به وعده باشد. اگر مهر موجل (مدت دار) باشد زوجه زمانی حق خواهد داشت مهر خود را مطالبه کند كه زمان آن فرا رسیده باشد که در این وضعیت ...

توضیحات بیشتر »

وکیل حق حبس و مهریه در مشهد

  حق حبس زوجه و شرایط اعمال آن بر اساس ماده 1085 قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اینكه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه است. این امكان امتناع از ...

توضیحات بیشتر »

وکیل حق حبس در مشهد

  حق حبس در دوران نامزدی چیست: ازحقوقی که در قانون مدنی برای زوجه مقرر شده حق حبس می باشد . ماده 1085 قانون مدنی این حق را چنین تعریف می کند : زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد ...

توضیحات بیشتر »

عندالاستطاعه بودن مهریه و حق حبس زوجه

  عندالاستطاعه بودن مهریه و حق حبس زوجه قضات بر سر «عندالاستطاعه» بودن مهریه و حق حبس زوجه با اختلاف نظری مواجه هستند که در جلسه نقد رای نظرات موافق و مخالف مورد بررسی قرارگرفت.  از دهه ۸۰ تاکنون زوجین هنگام تنظیم عقدنامه در دفترخانه ها از عنوان «عندالاستطاعه» یا ...

توضیحات بیشتر »

وکیل حق حبس و مهریه در مشهد

شرایط برخورداری از حق حبس برای زوجه چیست؟ در صورتی كه زوجه در حین عقد مطلع باشد که زوج قادر به پرداخت مهریه نیست و به عقد وی در آید نه تنها نمی تواند تقاضای بطلان عقد را بنماید بلكه مجاز به استفاده از حق حبس خود هم نیست.  در ...

توضیحات بیشتر »

وکیل حق حبس و مهریه در مشهد

► اگر همسر مردی باکره بودن خود را به غیر از عمل نزدیکی یعنی با عمل جراحی و غیره از دست بدهد . آیا حق حبس از بین می رود یا باقسیت ؟ و در این صورت اگر مرد به هر دلیلی بخواهد وی را در آینده طلاق بدهد مهریه ...

توضیحات بیشتر »