خانه / وکیل حضانت طفل در خراسان – مشهد (صفحه 2)

وکیل حضانت طفل در خراسان – مشهد

وکیل حضانت در مشهد 

   وضعيت حضانت طفل پس از فوت یک یا هر دوی والدین در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت کودک (صغیر یا محجور) با والدی که زنده است خواهد بود؛ هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده ‌باشد. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر ...

توضیحات بیشتر »

وکیل حضانت در مشهد

  چگونه می‌توان حضانت فرزند را از همسر پس گرفت؟ طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط ...

توضیحات بیشتر »

وکیل حضانت در مشهد

شرایط تغییر حضانت اگر در صورت عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر ، صحت جسمی یا اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند با تقاضای بستگان ، قیم و یا رییس حوزه ی قضایی ترتیب دیگری را برای حضانت طفل اتخاذ کند. مصادیق تغییر حضانت  ...

توضیحات بیشتر »

وکیل حضانت در مشهد

شرایط حضانت طفل پس از فوت پدر چنانچه بعد از رسیدن به سن هفت مصلحت طفل اقتضا کند با تشخیص دادگاه حضانت طفل همچنان با مادر خواهد بود. اما اگر پدر طفل فوت کند چه کسی عهده ار طفل خواهد بود؟ در متن حاضر به این سوال پاسخ داده خواهد ...

توضیحات بیشتر »

وکیل حضانت در مشهد

وضعيت حضانت طفل پس از جدایی والدین براي حضانت و نگهداري طفل كه پدر و مادر او از يكديگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگي (پسر يا دختر فرقي ندارد) اولويت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از 7 سالگي هم در صورتي‌كه ميان پدر و ...

توضیحات بیشتر »

وکیل حضانت طفل در خراسان -مشهد

حضانت چیست؟ حضانت فرزند با کدام یک از پدر و مادر است؟ آیا برای تعیین تکلیف حضانت یگانه فرزند، باید تا زمان صدور حکم طلاق صبر کنم؟ آیامرد می تواند فرزند چهار ساله ای را از مادر جدا کند؟ ملاقات با طفل چگونه خواهد بود؟ حضانت از ریشه حضن و ...

توضیحات بیشتر »