خانه / وکیل حضانت طفل در خراسان – مشهد (صفحه 2)

وکیل حضانت طفل در خراسان – مشهد

وکیل حضانت در مشهد

  وضعيت حضانت طفل پس از جدایی والدین براي حضانت و نگهداري طفل كه پدر و مادر او از يكديگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگي (پسر يا دختر فرقي ندارد) اولويت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از 7 سالگي هم در صورتي‌كه ميان پدر ...

توضیحات بیشتر »

شرایط تغییر حضانت

چنانچه در اثر عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي پدر و مادري كه طفل تحت حضانت او است. صحت جسمي يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد دادگاه مي تواند با تقاضاي بستگان،قيم و يا رئيس حوزه قضائي ترتيب مقتضي ديگري را براي حضانت كودك اتخاذ نمايد. مواردي كه ...

توضیحات بیشتر »

وکیل حضانت در مشهد

وکیل در مشهد   شرایطی راکه می توانیدسلب حضانت کنید؟ چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری كه طفل تحت حضانت او است صحتجسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد،دادگاه می‎تواند ترتیب مقتضی دیگری رابرای حضانت كودك اتخاذ کند. طبق قوانین ایران ...

توضیحات بیشتر »

وکیل حضانت در مشهد

شرایط حضانت طفل پس از فوت پدر چنانچه بعد از رسیدن به سن هفت مصلحت طفل اقتضا کند با تشخیص دادگاه حضانت طفل همچنان با مادر خواهد بود. اما اگر پدر طفل فوت کند چه کسی عهده ار طفل خواهد بود؟ در متن حاضر به این سوال پاسخ داده خواهد ...

توضیحات بیشتر »

وکیل حضانت در مشهد

وضعيت حضانت طفل پس از جدایی والدین براي حضانت و نگهداري طفل كه پدر و مادر او از يكديگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگي (پسر يا دختر فرقي ندارد) اولويت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از 7 سالگي هم در صورتي‌كه ميان پدر و ...

توضیحات بیشتر »

وکیل حضانت طفل در خراسان -مشهد

حضانت چیست؟ حضانت فرزند با کدام یک از پدر و مادر است؟ آیا برای تعیین تکلیف حضانت یگانه فرزند، باید تا زمان صدور حکم طلاق صبر کنم؟ آیامرد می تواند فرزند چهار ساله ای را از مادر جدا کند؟ ملاقات با طفل چگونه خواهد بود؟ حضانت از ریشه حضن و ...

توضیحات بیشتر »