خانه / مقالات حقوقی (صفحه 97)

مقالات حقوقی

توضیحات معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در مورد «عدم الزام دخالت وکیل در طرح دعاوی حقوقی

معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره رای اخیرالتصویب هیئت عمومی دیوان در مورد <عدم الزام دخالت وکیل در طرح دعاوی حقوقی> توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش <ماوی>، ابراهیمی در این باره اظهار کرد: راجع به پرونده وحدت رویه شماره ۸۶/‌۶ باید توضیح بدهم که در استنباط از مواد ۳۱ و ...

توضیحات بیشتر »

ماهیت جرم در فقه و قانون جزا

 تعریف جرم و ذنب (گناه ) جرم: اصل الجرم قطع الثمره عن الشجر… و استعیر ذلک لکل اکتساب مکروه. جرم در اصل معناى لغوى به معناى جدا کردن میوه از درخت است و این واژه براى اکتساب هر کار ناپسند استعاره گرفته شده است.اثم: الاثم و الاثام اسم للافعال المبطئه ...

توضیحات بیشتر »

در تقابل فرهنگ و معنویت با جرم در جامعه

چه عملی جرم محسوب می‌شود؟ از نظر علم جرم شناسی , جرم پدیده ای است که دارای ابعاد مختلفی از نظر شکل گیری آن است که نابسامانیهای اجتماعی از عمده دلایل وقوع آن تلقی می شود. جرم مفهومی نسبی است و بر اساس ساختارهای گوناگون اجتماعی به اشکال مختلفی مشاهده ...

توضیحات بیشتر »