خانه / مقالات حقوقی (صفحه 3)

مقالات حقوقی

«جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی» 

«جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی»  ۱-محاربه :  باعث ایجاد رعب و وحشت در جامعه میشود ک جرم مقید است. سوء نیت عام آن: عمد در کشیدن سلاح . سو نیت خاص آن :قصد تعرض به جان ،مال ،ناموس مردم . مجازات آن اعدام است.  حد محاربه شامل اعدام ،صلب ...

توضیحات بیشتر »

وکیل تدليس يا فريب در ازدواج در مشهد

تدليس يا فريب در ازدواج   نمونه‌هايي از تدليس عبارتند از:  مردي كه سـواد انـدكي در حد خوانـدن و نوشتـن داشتـه و نيـز به واسـطه سـانحه‌اي كـه در كـودكي بـرايش اتـفاق افتـاده، گردنـش كج بـوده اسـت، بـه خواستگاري دختـري مي‌رود و در مراسـم خواستگاري خـود را ديپلمه معرفـي مي‌نمايد و ...

توضیحات بیشتر »

نکاتی مهم در رابطه با تامین دلیل

نکاتی مهم در رابطه با تامین دلیل  مقررات تامین دلیل در مواد 149 تا 155 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است که خلاصه آن به شرح زیر است: درخواست تامین دلیلی در جایی صحیح است که ذینفع احتمال بدهد در هنگام رسیدگی به دعوی دسترسی به دلایل و مدارک ...

توضیحات بیشتر »

آیا شاغل شدن زن  در گروی رضایت شوهر است؟

آیا شاغل شدن زن  در گروی رضایت شوهر است؟ اصولا وظیفه کار و تامین معاش زندگی بر عهده مرد است.این موضوع نه تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تاکید قرار گرفته است.در واقع حقوق به تبعیت از دین اشتغال را از وظایف مهم مرد می‌داند.البته ...

توضیحات بیشتر »

خیانت در امانت با سایر جرایم علیه اموال چه تفاوت هایی دارد؟

خیانت در امانت با سایر جرایم علیه اموال چه تفاوت هایی دارد؟ مواردی که مستاجر با انقضای مدت اجاره، اقدام به تخلیه ملک نمی‌کند با توجه به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول به عنوان اجاره به کسی داده شده و بنا بر این بوده است ...

توضیحات بیشتر »

وکیل چک کیفری و حقوقی در مشهد

چه مواردی چک کیفری "نیست" و تنها حقوقی است؟  1- وقتی که چک وعده دار باشد:  در واقع چک شبیه پول نقد است و هدف اولیه از ابداع چک که جایگزین مناسبی برای اسکناس باشد و وسیله ای برای پرداخت نقدی.  "بنابراین اگر چکی به تاریخ امروز یعنی روزی که ...

توضیحات بیشتر »

جزئیات قانون مهریه 110عدد سکه و مراحل پرداخت‌ آن

جزئیات قانون مهریه 110عدد سکه و مراحل پرداخت‌ آن سه حالت می توان در این خصوص متصور شد: حالت اول:مهریه کمتر از 110 سکه است؛ در این صورت باید تمامی مهریه پرداخت شود، در غیر این صورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (مطابق ماده 2 قانون محکومیت های مالی) حالت ...

توضیحات بیشتر »

تفاوتهای عقد نکاح دایم و موقت

 تفاوتهای عقد نکاح دایم و موقت:  1- در عقد موقّت نفقه و ارث وجود ندارد، مگر در صورتی که شرط نفقه نکنند و اگر شرط کنند باید بر طبق آن عمل شود.   2- زن در عقد موقّت آزاد است که کارى در خارج خانه براى خود انتخاب کند و ...

توضیحات بیشتر »

مسوولیت هر یک از امضاء کنندگان چک

مسوولیت هر یک از امضاء کنندگان چک: صادر کننده چک: صادر کننده چک را ایجاد می کند و به دارنده آن تسلیم می نماید و با صدور چک باعث ایجاد مسئولیت برای انجام دستور پرداخت خواهد شد و چنانچه دستور او در سر رسید چک انجام نگیرد مسئول خسارت وارده ...

توضیحات بیشتر »

مبایعه نامه چیست؟

 مبایعه نامه  «مبایعه نامه» قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است.بیع به قراردادی اطلاق می شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می شود.در نتیجه عرفاً قرارداد مکتوبی که بین طرفین(فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری) تنظیم می گردد و بر اساس آن مالی در مقابل ...

توضیحات بیشتر »