خانه / قوانین و مقررات (صفحه 20)

قوانین و مقررات

دسامبر, 2018

 • 14 دسامبر

  حق ارتفاق چیست؟

  حق ارتفاق ارتفاق در لغت به معنای تکیه کردن بر آرنج،از چیزی یاری گرفتن در رفاقت کردن است. در اصطلاح حقوقی نیز حق ارتفاق عبارت از حق کسی در ملک دیگری است،برای کمال استفاده از ملک خود. حقوق دانان در تعریف حق ارتفاق می‌گویند،حق ارتفاق حقی است که به موجب ...

 • 14 دسامبر

  وکیل مهریه در مشهد

  نکاتی در مورد مهریه 1-  مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد میشود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال میتواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. طبق ماده 1078قانون مدنی 2-  مهریه ...

 • 13 دسامبر

  قرار اناطه

  قرار اناطه  هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت ...

 • 13 دسامبر

  وکیل حضانت در مشهد

  چگونه می‌توان حضانت فرزند را از همسر پس گرفت؟  طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق ...

 • 12 دسامبر

  شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب

  شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب: باید در این باره به این نکته نیز اشاره کرد که صدور قرار تعلیق تعقیب شرایطی دارد که در صورت احراز شدن آنها این قرار صادر می‌شود.  با توجه به متن ماده قانونی می‌توان گفت که صدور قرار تعلیق تعقیب شرایطی دارد که مورد نخست ...

 • 12 دسامبر

  وکیل چک در مشهد

   ۱- اگر مبلغ کمتر از ۱ میلیون تومان (۱۰ میلیون ریال) باشد مجازات حبس حداکثر شش ماه خواهد بود. ۲- اگر مبلغ از ۱ تا ۵ میلیون تومان باشد حبس شش ماه تا یکسال خواهد بود. ۳- اگر مبلغ بیش از ۵ میلیون تومان باشد مجازات یک سال تا دو ...

 • 11 دسامبر

  قانون دریافت عوارض خروج از کشور چیست؟

  قانون دریافت عوارض خروج از کشور چیست؟ قانون دریافت عوارض خروج از کشور در سال ۱۳۶۴ در مجلس و شورای نگهبان ایران تصویب و دولت مکلف شد از هر مسافری که با گذرنامه ایرانی سفر می‌کند، عوارض بگیرد. این قانون کودکان زیر هفت سال و شاغلان برخی مشاغل یا موارد ...

 • 11 دسامبر

  وکیل روابط موجر و مستاجر در مشهد

   دستور تخليه دستور تخلیه یک دعوای غیرمالی محسوب میشود که اصولا بایستی مثل دعاوی غیر مالی دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی باشد منتها چون به دلیل نص خاص قانون شوراهای حل اختلاف(هم قانون قبلی و هم قانون فعلی)  دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز سرقفلی و حق کسب ...

 • 10 دسامبر

  انواع دادگاه 

  انواع دادگاه  انواع دادگاه کیفری ▪️ڪیفرے یڪ ▪️ڪیفرے دو ▪️دادگاه انقلاب ▪️دادگاه اطفال و نوجوان ▪️دادگاه نظامی ماده ۲۹۴(آ.د.ک) به دادگاههاے جزائے وحقوقے وخانواده دادگاههاے عمومے گفته میشود دادگاههاے انقلاب ونظامے به جهت اینڪه به موارد خاصے از جرائم رسیدگے مے نمایند دادگاههاے اختصاصے هستند. انوا؏ دادگاه‌هاے عمومی: عمومے حقوقی ...

 • 10 دسامبر

  وکیل واخواهی در مشهد

   واخواهی مرجع رسیدگی به حکم غیابی واخواهی منوط به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی بوده و دادخواست واخواهی در دادگاه  صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است. مهلت واخواهی در صورت ابلاغ حکم به صورت واقعی برای افراد مقیم ایران،مهلت واخواهی 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم و برای افراد ...