خانه / قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

ژانویه, 2019

 • 18 ژانویه

  حکم و انواع آن

  حکم و انواع آن: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم نامیده می شود آراء شامل احکام و قرارها می گردد. احکام: دادگاه-حقوقی چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم ...

 • 18 ژانویه

  وکیل سفته در مشهد

  پشت نویسی سفته پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است ، اگر پشت نویسی برای انتقال باشد دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد.انتقال سفته با امضای دارنده آن به عمل می آید، ...

 • 17 ژانویه

  جرایم در حکم کلاهبرداری

  جرایم در حکم کلاهبرداری ۱ – ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ . ۲ – ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ...

 • 17 ژانویه

  وکیل حق شفعه در مشهد

    تعریف شفعه                                قانون مدنی در ماده 808 چنین مقرر گردیده است  «هر گاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع ...

 • 16 ژانویه

  حق حبس چیست؟

  حق حبس چیست؟ در صورتى که مهر عندالمطالبه باشد (حال باشد) و اجل و مدتى براى آن معلوم نشده باشد، زن به مجرد عقد ، مالک مهر مى شود و مى تواند آن را از همسر خود مطالبه کند در صورت امتناع شوهر از پرداخت مهریه ، زن مى تواند ...

 • 16 ژانویه

  وکیل روابط موجر و مستاجر در مشهد

    شرایط و نحوه ی  تنظیم قرار داد اجاره واحد مسکونی یکی از قرار دادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرار داد اجاره است  که در این مختصر به آخرین مقرارت مربوطه و نحوه تنظیم قرار داد اجاره مطابق با آن و  راه های پیشگیری از بروز اختلاف ...

 • 15 ژانویه

  شریک جرم و معاون جرم 

  شریک و معاون جرم ونحوه مجازات آنها :  تعریف شریک جرم  شریک جرم کسی است که به قصد ارتکاب جرم با فرد یا افراد دیگری در انجام عملیات مادی جرم معینی مشارکت و همکاری کند. به عبارت دیگر، شریک جرم به کسی اطلاق می‌شود که با همکاری یک یا چند نفر ...

 • 15 ژانویه

  وکیل نحله در مشهد

  نحله چیست ودر چه شرایطی تعلق می گیرد بخششی از جانب مرد است زمانی كه شرایط تعلق اجرت المثل ایام زوجیت فراهم نباشد؛ مثلاً به قصد تبرع . وباید طلاق از سوی مرد باشد مگر این كه تقاضای طلاق زوج در مدت زمانی صورت گرفته باشد كه زن از ادای ...

 • 14 ژانویه

  در چه مواردی می‌توان جلوی چک را بست؟ 

  در چه مواردی می‌توان جلوی چک را بست؟  — صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه ...

 • 14 ژانویه

  وکیل استرداد جهيزيه در مشهد

    آيا جهيزيه قابل استرداد است ؟ جهيزيه از اموال زن مي باشد و زن مستقلاً مي تواند در دارائي خود هر تصرفي را كه مي خواهد بكند. زوجه با بردن اموال جهيزيه به منزل مشترك اذن ضمني در بهره برداري به شوهر مي دهد. حال هر زمان بخواهد مي ...