خانه / قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

نوامبر, 2018

 • 19 نوامبر

  وکیل تامين خواسته در مشهد

  نكاتى در خصوص تقاضاى تامين خواسته 1- غايت مطلوب از گرفتن يك حكم، اجراى آن است. لكن از آنجايي كه ضمانتى نيست كه اگر امروز بستر و زمينه لازم براى اجراى يك راى وجود دارد، اين زمينه تا زمان صدور و قطعيت راى همچنان باقى بماند، خواهان ميتواند قبل از ...

 • 18 نوامبر

  آیا می‌دانید های دادسرا و دادگستری

  برخی از آیا می‌دانید های دادسرا و دادگستری 1)آیا میدانید ؟ در امور کیفری که رسیدگی به آن فوریت دارد، در تمام ساعات شبانه‌ روز قاضی کشیک مستقر در دادسرا حضور دارد. 2)آیا می‌دانید؟ برای طرح شکایت باید به دادسرا و مراجع انتظامی مراجعه کنید ؛ نه دادگاه 3)آیا می‌دانید؟ ...

 • 18 نوامبر

  وکیل سفته در مشهد

  سفته سفته سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می دهد مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی شود. مشخصات و مندرجات سفته: 1ـ مبلغی که باید تادیه (پرداخت) شود با ذکر تمام حروف. 2ـ ...

 • 17 نوامبر

  آیا مرد با داشتن همسر میتواند ازدواج مجدد نماید؟

    آیا مرد با داشتن همسر میتواند ازدواج مجدد نماید؟ مطابق ماده 16 قانون حمایت خانواده مرد نمي‌تواند با داشتن زن ، همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير: 1 ـ رضايت همسر اول. 2 ـ عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي. 3 ـ عدم تمكين زن ...

 • 17 نوامبر

  وکیل چک برگشتی در مشهد

    رفع سوء اثر از چک های برگشتی بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی رفع سوء اثر از چک های برگشتی اشخاص و مشمول شدن نسبت به مرور زمان به صورت های زیر امکان پذیر است. 1-تامین موجودی:که صاحب حساب مبلغ لازم را در حساب خود واریز کرده وذینفع مبلغ ...

 • 16 نوامبر

  آثار عدم تمکین

  آثار عدم تمکین موارد زیر است: 1. عدم استحقاق زن نسبت به نفقه ( مستنداً به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی) ، 2. کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه( مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳). بنابراین برای آنکه مرد بتواند زن دوم بگیرد بایستی به ...

 • 16 نوامبر

  وکیل نفقه در مشهد

  نفقه و چگونگی دادخواست مطالبه نفقه طبق ماده 1107 ق. م ،نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن،البسه ،غذا،اثاث منزل، هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض مي باشد تكليف پرداخت نفقه ...

 • 15 نوامبر

  نکاتی راجع به تعلیق اجرای مجازات

  انواع تعلیق تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع است: قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات را به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم کرده است. بر اساس ماده 48 این قانون، «تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.» 1- تعلیق ...

 • 15 نوامبر

  وکیل انحصار وراثت در مشهد

  مدارك لازم برای تقاضای انحصار وراثت شناسنامه و گواهی فوت متوفی پس از و فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت و كپی برابر اصل شده آن به ضمیمه در خواست الزامی است. ...

 • 14 نوامبر

  احکام مهریه در ازدواج موقت

  احکام مهریه در ازدواج موقت در عقد موقت اگر مهری برای زن تعیین نشده باشد عقد باطل است. اگر در عقد موقت زن در مدت تعیین شده و قبل از نزدیکی فوت کند باز مهریه به او تعلق می گیرد. در نکاح موقت اگر مرد تا آخر مدت تعیین شده ...