خانه / دانستنی های حقوقی

دانستنی های حقوقی

آیا می‌دانید های دادسرا و دادگستری

برخی از آیا می‌دانید های دادسرا و دادگستری 1)آیا میدانید ؟ در امور کیفری که رسیدگی به آن فوریت دارد، در تمام ساعات شبانه‌ روز قاضی کشیک مستقر در دادسرا حضور دارد. 2)آیا می‌دانید؟ برای طرح شکایت باید به دادسرا و مراجع انتظامی مراجعه کنید ؛ نه دادگاه 3)آیا می‌دانید؟ ...

توضیحات بیشتر »

احکام مهریه در ازدواج موقت

احکام مهریه در ازدواج موقت در عقد موقت اگر مهری برای زن تعیین نشده باشد عقد باطل است. اگر در عقد موقت زن در مدت تعیین شده و قبل از نزدیکی فوت کند باز مهریه به او تعلق می گیرد. در نکاح موقت اگر مرد تا آخر مدت تعیین شده ...

توضیحات بیشتر »

شرایط ارسال اظهارنامه

  ارسال اظهارنامه شرایطی دارد که شامل موارد ذیل است:  ١- احراز هویت اظهارکننده؛ شخصی که اظهارنامه را تسلیم می‌کند، اگر اصالتاً آن را تقدیم ‌کند یعنی خود، ذی‌حق یا مدعی حق باشد، باید با ارائه مدارک شناسایی قانونی نظیر شناسنامه و …. موجباتی فراهم کند که مسئول دایره اظهارنامه ...

توضیحات بیشتر »

چگونگی حذف نام همسر سابق (زن یا شوهر) از شناسنامه

  ‌بر اساس ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، «در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد‌شد. ‌ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.» بنابراین؛  الف- ...

توضیحات بیشتر »

تقسیم ارثیه قبل از فوت والدین

  آیا پدر مادر می توانند قبل از فوت ارثیه فرزندان را تقسیم کنند؟ قبل از فوت والدین تقسیم ارثیه در قالب ماترك معنى ندارد و فقط مى توانند در قالب یكى از عقود اموال را به نام فرزندان خود یا اشخاص دیگر منتقل نمایند. والدین می‌توانند قسمتی یا هر ...

توضیحات بیشتر »

نکات کوتاه حقوقی وجزایی(2)

50-آیا میدانید که : حقوقی – کیفری و جزایی اگر منزلی که شوهر تهیه نموده مناسب شئونات اجتماعی زن باشد ولی سکونت در آن موجب احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت ) زن باشد، خروج زوجه از آن منزل، نشوز و عدم اطاعت محسوب نمی‌‌شود و ...

توضیحات بیشتر »

نکات کوتاه حقوقی وجزایی(1)

  1-آیا میدانید که : حقوقی – کیفری و جزایی عوامل تولید،‌ تکثیر و توزیع آثار سمعی و بصری مستهجن حسب مورد به مجازات مفسد فی‌الارض، حبس، شلاق، جزای نقدی، ضبط تجهیزات مربوطه و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌گردند؟ 2-آیا میدانید که : حقوقی – کیفری و جزایی نگهداری ...

توضیحات بیشتر »

آشنایی با برخی اصطلاحات حقوقی

آشنایی با اصطلاحات حقوقی جعاله: عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین. حق‌السعی: کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای ...

توضیحات بیشتر »

نکات کوتاه حقوقی وجزایی(1)

1-آیا میدانید که : حقوقی – کیفری و جزایی عوامل تولید،‌ تکثیر و توزیع آثار سمعی و بصری مستهجن حسب مورد به مجازات مفسد فی‌الارض، حبس، شلاق، جزای نقدی، ضبط تجهیزات مربوطه و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌گردند؟ 2-آیا میدانید که : حقوقی – کیفری و جزایی نگهداری نوار،‌ ...

توضیحات بیشتر »

نکته های کلیدی حقوقی خانواده

نکته های کلیدی حقوقی خانواده – در صورتی مرد میتواند مانع از ادامه ی کار همسر خود شود که شغل زن با مصلحت خانوادگی یا حیثیت زوجین تضاد داشته و این مرد در دادگاه اثبات شود. – شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافعی با مصالح ...

توضیحات بیشتر »