خانه / ابر وکیل نفقه در مشهد

ابر وکیل نفقه در مشهد

وکیل نفقه در مشهد

  میزان نفقه چقدر است و چگونه می‌توان آن را مطالبه کرد؟   تعیین نفقه بر اساس شئون خانوادگی و وضع مالی مرد البته این تامین در مناطق و جاهای مختلف میزان و اندازه متفاوتی دارد و قانون برای آن حد مشخصی در نظر نگرفته است. به عبارتی میزان نفقه ...

توضیحات بیشتر »

وکیل نفقه در مشهد

  میزان نفقه چقدر است و چگونه می‌توان آن را مطالبه کرد؟ تعیین نفقه بر اساس شئون خانوادگی و وضع مالی مرد البته این تامین در مناطق و جاهای مختلف میزان و اندازه متفاوتی دارد و قانون برای آن حد مشخصی در نظر نگرفته است. به عبارتی میزان نفقه را ...

توضیحات بیشتر »

وکیل مطالبه نفقه در مشهد

 مطالبه نفقه و مهریه و استفاده از حق حبس از سوی زن  اگر زوجه پس از وقوع عقد تمکین خود را مشروط به اخذ تمام مهریه کند، در این صورت تا زمانی که تمام مهریه به او پرداخت نشده باشد مستحق نفقه هم هست. این حق که به آن حق ...

توضیحات بیشتر »

وکیل حق حبس و مهریه در مشهد

   مطالبه نفقه و مهریه و استفاده از حق حبس از سوی زن  اگر زوجه پس از وقوع عقد تمکین خود را مشروط به اخذ تمام مهریه کند، در این صورت تا زمانی که تمام مهریه به او پرداخت نشده باشد مستحق نفقه هم هست. این حق که به آن ...

توضیحات بیشتر »

وکیل مطالبه نفقه در مشهد

 نفقه و چگونگی طرح دادخواست نفقه عبارتست از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه اثاثیه منزل غذا لباس دارو و درمان از زمان عقد دایم بر عهده زوج می باشد . نفقه در قانون مدنی اینگونه تعریف شده است : مطابق قانون مدنی ایران نفقه عبارتست از همه نیازهای ...

توضیحات بیشتر »

وکیل نفقه در مشهد

  نفقه به چه صورت پرداخت می‌شود؟ یکی از راه‌های پرداخت نفقه این است که زن در خانه شوهر بر حسب عرف زندگی می‌کند و هزینه زندگی از اطعام و … را شوهر تامین می‌کند. ادا و پرداخت نفقه زن به دو طریق انجام می‌گیرد: الف) زن در خانه شوهر ...

توضیحات بیشتر »

وکیل چک برگشتی در مشهد

  رفع سوء اثر از چک های برگشتی بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی رفع سوء اثر از چک های برگشتی اشخاص و مشمول شدن نسبت به مرور زمان به صورت های زیر امکان پذیر است. 1-تامین موجودی:که صاحب حساب مبلغ لازم را در حساب خود واریز کرده وذینفع مبلغ ...

توضیحات بیشتر »

وکیل نفقه در مشهد

نفقه و چگونگی دادخواست مطالبه نفقه طبق ماده 1107 ق. م ،نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن،البسه ،غذا،اثاث منزل، هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض مي باشد تكليف پرداخت نفقه ...

توضیحات بیشتر »

300 سال زندان در انتظار متهمان پرونده شورا و شهرداری مرودشت

شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شیراز احکام 28 متهم پرونده تخلف اعضای شورا و شهردار مرودشت را صادر و این افراد را جمعا به 304 سال و نیم حبس و 28 میلیارد ریال جزای نقدی و 81 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد. نتیجه رسیدگی به پرونده اعضای شورای ...

توضیحات بیشتر »

وکیل مطالبه نفقه در مشهد

  نحوه اقامه دعوی حقوقی و کیفری مطالبه نفقه بر اساس ماده 1111 قانون مدنی، زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. این ماده قانونی مسئولیت مدنی ...

توضیحات بیشتر »