خانه / ابر وکیل در خراسان / نکات مهم حقوقی

نکات مهم حقوقی

بایدونبایدهای حقوقی

-درامورمدنی،خواهان وخوانده درهرمرحله ازدادرسی می تواننددعوای خودراازراه سازش خاتمه دهندلیکن این سازش بایددردفتراسنادرسمی یادادگاه تنظیم گردد.


-اگرپس ازصدورحکم اعسارمعلوم شودشهودبه دروغ به نفع معسرگواهی داده اندشهودنیزبه حبس محکوم می شوند.
-هرکس می تواندقبل ازطرح دعوادرمراجع قضایی حق خودرابا ارسال اظهارنامه ازدیگری مطالبه کند.


-برای شکایت ازتصمیمات ودستورهای مقامات دولتی وشهرداری بایدبه دیوان عدالت اداری مراجعه شود.


-درصورت مفقودنمودن چک،بایدفوری موضوع رابه بانک مربوط وسپس دادسرااطلاع دهید.


-هریک ازورثه یاشخص ذی نفع می تواندازدادگاه گواهی انحصارورثه تحصیل نماید.


-اخذگواهی انحصاروراثت برای تعیین ورثه می باشد.


-برای درخواست تأمین بایدبه شورای حل اختلاف مراجعه شود.


-اشخاصی که توانایی وکیل ندارنددرامورمدنیمی توانندازدادگاه درخواست تعیین وکیل مجانی نمایند.


-نفقه اولادبرعهده پدراست.


-سرپرستی طفلی که پدرومادرش جدامی شوندتا۷سالگی برعهده مادراست.


-درصورت فوت پدر،حضانت طفل بامادراست مگردرصورت عدم شایستگی.


-فرزنددخترپس ازاتمام۹سالگی وفرزندپسرپس ازسن ۱۵سالگی درتعیین محل زندگی(نزدپدریامادر)مختار
است.
-نفقه زن دائم برعهده شوهراست نفقه شامل:خانه،اثاثیه،غذا،لباس ودارو ودرمان است.


-زن ناشزه یعنی زنی که تمکین نکندوتمکین یعنی اطاعت زن ازشوهردرادای وظایف زوجیت ،حسن معاشرت وسکونت درمنزل شوهراست.زن ناشزه نفقه ندارد.


-زن بایددرمنزلی که شوهرش تعیین کندسکنی گزیندمگراینکه اختیارتعیین منزل درحین عقدبه زن داده شود.


-درزمان عده طلاق که ۳ماه وده روزپس ازثبت طلاق است مردمکلف به پرداخت نفقه همسرش می باشد.


– اگرمادردرغیرمواردقانونی جنین خودراسقط کندبایددیه آن رابپردازد.


-باتحقق یکی ازشرایط دوازده گانه واثبات آن دردادگاه زن می تواندبااستفاده ازوکالت ضمن عقدنکاح بامراجعه به دادگاه خانواده وطی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.


-مردباداشتن همسر نمی تواندزن دیگری اختیارکندمگربااجازه دادگاه.


-اگرزوج بدون اذن همسرش جهیزیه اورابفروشدبرابرقانون مسؤول است زن می تواندبه عنوان فروش مال غیرازمردشکایت کند.

 

 

 

 

تماس با وکیل در مشهد

محمد ابراهیم صادقی زاده

وکیل در مشهد

وکیل رسمی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

تلفن تماس :  ۳۸۴۴۳۰۸۱ – ۰۹۱۵۵۱۵۳۴۲۳

آدرس : مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه اول واحد 3

 

درباره ی yaghooti

مطلب پیشنهادی

وکیل جرم كلاهبرداري در مشهد

 تعريف كلاهبرداري:  كلاهبردراي عبارت است از بردن مال ديگري از طريق توسل توام با سوء ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Captcha loading...