خانه / ابر وکیل در خراسان / نکات اجمالی قانون پیش فروش آپارتمان ها

نکات اجمالی قانون پیش فروش آپارتمان ها


نکات اجمالی قانون پیش فروش آپارتمان ها

 قرارداد پيش فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد با رعايت ماده ( ۲) اين قانون از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالكيت و ارسال خلاصة آن به اداره ثبت محل صورت گيرد


 تنظيم قرارداد پيش فروش و واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن نزد دفاتر اسناد رسمي با پرداختحق الثبت و بدون ارائه گواهي مالياتي صرفاً در قبال پرداخت حق التحرير طبق تعرفه خاص قوه قضائيه صورتمي گيرد

درصورتي كه واحد پيش فروش شده و بخش هاي اختصاصي نظير توقفگاه پاركينگ و انباري در زمان مقرر قابل بهره برداري نباشد، تا زمان تحويل واحد به پيش خريدار، معادل اجرت المثل بخش تحويل نشده  درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي مشاعي، روزانه به ميزان نيم درصد بهای روز تعهدات انجام نشده به میزان قدرالسهم پیش خریدار در پيش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهاي مورد قرارداد توافق طرفين خواهد بود، ولي حداقل ده درصد  از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل وصول خواهد بود و طرفين نمي توانند برخلاف آن توافق كنند

 درصورت انجام كامل تعهدات از سوي پيش خريدار چنانچه پيش فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تكميل پروژه نگردد، با تأييد مهندس ناظر ساختمان مبني بر اين كه صرفاً اقدامات جزئي تا پيشرفت فيزيكي مانده باشد(کمتر از ۱۰٪پیشرفت فیزیکی مانده است)


پيش خريدار مي تواند با قبول  تكميل پروژه باقيمانده به دفتر اسناد رسمي مراجعه نمايد و خواستار تنظيم سند رسمي به قدرالسهمخود گردد.

پس از انتقال قطعي واحد پيش فروش شده و انجام كليه تعهدات، قرارداد پيش فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفين ملزم به اعاده آن به دفترخانه مي باشند

شهرداري ها مكلفند هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد نيز شناسنامه فني مستقل با ذكر مشخصات كامل و ملحقات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضي تسليم نمايند

مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي، طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد  پيش فروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي دلالت نمايند  و نمي توانند رأساً مبادرت به تنظيم قرارداد پيش فروش نمايند.


 در غيراين صورت براي بار اول تا يك سال و براي بار دوم تا دو سال تعليق پروانة كسب و براي بار سوم به ابطال پروانه كسب محكوم مي شوند

درباره ی yaghooti

مطلب پیشنهادی

بخشنامه رییس قوه قضاییه برای جلوگیری از زندانی شدن محکومین مهریه

  رییس قوه قضاییه درخصوص محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا، بخشنامه‌ای صادر ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Captcha loading...