دادیار کیست

دادیار کیست:

دادیار مقام قضایی است که دردادسرا تحت ریاست ونظارت دادستان انجام وظیفه می نماید واز حیث اظهارنظر و رأی تابع دادستان است.با ارجاع دادستان عهده دار امور سرپرستی، تحقیقات مقدماتی، اجرای احکام وسایر وظایفی است که به عهده دادستان خواهد بود. دادیار هنگام حضور در دادگاه جهت دفاع از کیفرخواست به نام دادستان بیان عقیده می نماید. وی همچنین راجع  به اجرای احکام، مطابق مقررات انجام وظیفه می نماید.

دادیار در دادسرا:

دادیار در دادسرا کسی است که به کمک دادستان آمده و باید تابع دادستان باشد واگر بر سر موضوع پرونده ای اختلاف بین آنها پیش آید نظر دادستان باید اجرا شود ودادیار تابع نظر دادستان است و اختلاف آنها به دادگاه برده نمی شود ودستور دادستان را دادیار باید اجرا کند.

رابطه دادیار ودادستان از نظر رابطه دادیار و دادستان همانطور که اشاره شد، میان آنها اصل سلسله مراتب حاکم است ودادیار حتی در اظهار نظر قضایی خود مستقل نبوده و تابع نظر دادستان است. نتیجه این امر آن است که دادیار حق مخالفت با دادستان را نداشته و موظف به تبعیت از اوست و اختلاف نظر بین آن دو محقق نخواهد شد تا موضوع جهت اختلاف به دادگاه ارجاع گردد. یکی از جنبه های این تبعیت لزوم ارسال کلیه قرارهای دادیار برای دادستان جهت اخذ موافقت او با آنهاست. این است که بند ز ماده 3 (قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب) مقرر می دارد: «کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان ودادیار، نظر دادستان متبع است.»

دادیار در چارت دادسرا مادون ترین فرد است. دادیار علاوه بر تبعیت از نظر دادستان ملزم به رعایت نظر معاون ذیربط او نیز هست و نکته قابل توجه این جاست که: سلسله مراتب تنها در میان قضات حوزه یک دادسرا وجود دارد و دادیار حوزه قضایی یک شهرستان از نظر دادستان حوزه قضایی شهرستانی دیگر تبعیت نمی کند.

انواع دادیار:

به طور کلی ما 6 نوع دادیار داریم:

1) دادیار ارجاع           2) دادیارتحقیق          3) دادیار اظهارنظر          4) دادیار اجرای حکم          5) دادیار ناظر زندان

6) دادیار نماینده دادستان در دادگاه

1) دادیارارجاع: از آنجایی که یکی از اختیارات قانونی دادستان تعقیب امر کیفری است، دادیارانی که به نمایندگی از دادستان انجام تعقیب را به عهده می گیرند «دادیار ارجاع» نامیده می شوند.

2) دادیار تحقیق: مطابق تبصره 5 ماده3 (قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری): به معاونین دادستان یا دادیاران اجازه داده شده است در صورت ارجاع دادستان یا در غیاب وی عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان باشند.

3) دادیار اظهارنظر: یکی از وظایف دادستان اظهارنظر مورد قرارهای صادره از طرف دادیار و بازپرس می باشد که به تجویز تبصره 5 ماده3 (ق.ت.د.ع.ا در امور کیفری)دادستان یکی از دادیاران با تجربه را جهت انجام این امر از سوی خود تعیین می نماید که به او دادیار اظهار نظر گویند.

4) دادیار اجرای احکام: این دادیار نماینده دادستان در امر اجرای احکام است که به موجب بند الف ماده 3(ق.ت.د.ع.ا) این امر به دادسرا واگذار شده است.

5) دادیارناظرزندان: مسائلی از قبیل موافقت با پیشنهاد و آزادی مشروط زندانیان، مرخصی زندانیان، بررسی شایستگی آنها در بهره مندی از عفو، از وظایف دادستان است که دادیار ناظر زندان نماینده دادستان در انجام این وظیفه است.

صدور حکم آزادی مشروط منوط است به پیشنهاد سازمان زندان ها وتأیید دادستان یا دادیار ناظر زندان و موافقت دادگاه صادر کننده حکم در نقاطی که دادیار زندان نباشد وظایف او را دادستان دادگاه صادر کننده حکم انجام می دهد.

6) دادیار نماینده دادستان در دادگاه: به موجب بند «ج» ماده14 (ق.ت.د.ع.ا در امور کیفری): دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می گردد و فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوطرسیدگی می نماید وانشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضد دادگاه است.به موجب قسمت دوم تبصره2 ماده2 (ق.ت.د.ع.ا در امور کیفری): «دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می دهد.» دادستان مکلف است در جلسات دادگاه حاضر شود یا نماینده خود را جهت حضور معرفی نماید و ازآنجا که حضور وی همیشه میسر نیست وی می تواند یک یت چند نفر از دادیاران را برای شرکت در جلسات ودفاع از کیفر خواست به دادگاه معرفی نماید.
 

 

 

 

وکیل در مشهد      

تماس با وکیل در مشهد   

محمد ابراهیم صادقی زاده

وکیل رسمی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

تلفن تماس :  ۳۸۴۴۳۰۸۱ – ۰۹۱۵۵۱۵۳۴۲۳

آدرس : مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه اول واحد 3

 

درباره ی yaghooti

مطلب پیشنهادی

وکیل دعاوی املاک در مشهد

  دعاوی املاک: مهم ترین دعاوی مرتبط با املاک ، دعوای خلع ید غاصبانه ، ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Captcha loading...